Μαγνησία

Αναγκαίες οι προσλήψεις επικουρικών γιατρών στο Γ.Ν Βόλου

Κατόπιν δημοσιευμάτων ότι το Γ.Ν. Βολου «Αχιλλοπούλειο» ολιγώρησε να ζητήσει επικουρικούς ιατρούς για λόγους «παιχνιδιών», οφείλουμε να ενημερώσουμε ότι:

Με το αριθμ. πρωτ. 21966/7-11-2019 αιτηθήκαμε την πρόσληψη πέντε (5) επικουρικών ιατρών ειδικότητας Παιδιατρικής, Γαστρεντερολογίας, Καρδιολογίας, Οφθαλμολογίας και Ουρολογίας  με πιστώσεις του Νοσοκομείου καθώς επαρκούσαν για τον συγκεκριμένο αριθμό ιατρών.

Στις 8-11-2019 με το αριθμ. πρωτ. 22018 έγγραφο μας, απαντήσαμε στο ηλεκτρονικό μήνυμα της 5ης ΥΠΕ με θέμα «Προγραμματισμός Νέων αιτημάτων Επικουρικών Ιατρών έως 31-12-2019» με το οποίο αιτηθήκαμε την κάλυψη 2 νέων αιτημάτων επικουρικών ιατρών ειδικότητας Ορθοπεδικής και Ιατρικής Βιοπαθολογίας εκτός πιστώσεων του Νοσοκομείου όπως αναφερόταν και στο ηλεκτρονικό μήνυμα της 5ης ΥΠΕ.

Από τους επτά (7) επικουρικούς ιατρούς το Νοσοκομείο πληρώνει δυο (2) με ίδιες δαπάνες και οι υπόλοιποι πέντε (5) ήταν στο πρόγραμμα ΠΔΕ  (τέως ΕΣΠΑ). Εστάλη στις 8/11/2019 το αίτημα γιατί τότε ήρθε η τροποποίηση του προϋπολογισμού (κουτσουρεμένη κατά  320.000€) και το Νοσοκομείο αδυνατούσε να καλύψει τους μισθούς όλων με δικες του δαπάνες.  Εντέλει και μετά από εξαιρετική  ολιγωρία και την μη κάλυψη θέσεων ανοιχτών για αναισθησιολόγο, εδόθη η δυνατότητα να ζητηθούν όλοι μετά την αρνητική απάντηση της 5ης ΥΠΕ να καλύψει τους  δυο (2) ιατρούς.

Σε παλαιότερες εποχές οι εγκρίσεις των επικουρικών γίνονταν σε ένα μήνα το αργότερο και τώρα καθυστερούν εξαιρετικά λόγω δυσλειτουργίας υπηρεσιών Υπουργείου και 5ης ΥΠΕ και σαφώς όχι του Γ.Ν.Βόλου «Αχιλλοπούλειο».

Υπενθυμίζουμε ότι την τελευταία τριετία διορίστηκαν στο Γ.Ν.Βόλου «Αχιλλοπούλειο» 38 μόνιμοι ιατροί και υπηρετούσαν και 21 επικουρικοί.

Είχαν προγραμματιστεί  16 μόνιμες θέσεις ιατρών και  6 άγονες για το ΤΕΠ οι οποίες πάγωσαν από τον Ιούλιο 2019 .

Πρέπει να πραγματοποιηθεί όλος ο σχεδιασμός και η επαρκής χρηματοδότηση  για να συνεχίσει το Νοσοκομείο να διεκδικεί την θέση του  ως  ακμάζων νοσοκομείο,  να χρησιμοποιηθούν παραγωγικά ο νέος εξοπλισμός αξίας 6.000.000€ και οι 30 νέες δομές που αφήνουμε στους πολίτες της Μαγνησίας και όχι ενός νοσοκομείου σε παρακμή.