Μαγνησία

Ανέλαβε καθήκοντα νέος ορθοπεδικός στο Γ.Ν. Βόλου

Σήμερα 08-10-2019 στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου «Αχιλλοπούλειο» ανέλαβε καθήκοντα ένας (1) μόνιμος ιατρός κλάδου ΕΣΥ, Επιμελητής Β΄ ειδικότητας Ορθοπεδικής, μετά από προκήρυξη.