Μαγνησία

Ανακοίνωση της διοίκησης του Γ.Ν.Βόλου για νέες θέσεις ιατρών

Για τις θέσεις των ιατρών και την στελέχωση της Ιατρικής Υπηρεσίας, η Διοίκηση του Γ.Ν.Βόλου «Αχιλλοπούλειο» σας ενημερώνει ότι :

  1. Υπάρχουν δύο (2) θέσεις μονίμων ιατρών για τις οποίες αναμένεται η έκδοση ΦΕΚ διορισμού.
  2. Έχουν προκηρυχθεί και ανεστάλη λόγω εκλογών δέκα έξι (16) θέσεις μονίμων ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων.
  3. Για το αυτόνομο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ), θα επαναπροκηρυχθούν έξι (6) άγονες θέσεις μονίμων οι οποίες υπήρχε ο σχεδιασμός να προκηρυχθούν άμεσα.
  4. Αναμένεται η έγκριση από το Υπουργείο Υγείας για έξι (6) θέσεις επικουρικών ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων.
  5. Κατατέθηκε στο Υπουργείο Υγείας μετά από σχετική πρόσκληση, ο σχεδιασμός για την κατανομή ακόμη τριάντα δύο (32) θέσεων μόνιμων ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων.

Τέλος επισημαίνουμε ότι τα τελευταία 4 χρόνια έγιναν 43 προσλήψεις μόνιμων ιατρών και 21 επικουρικών, πράγμα που είχε να γίνει  από το 2015.

Αναμένουμε από το Υπουργείο Υγείας μετά την λήξη αναστολής λόγω εκλογών να προωθηθούν τα παραπάνω αιτήματα.