ΛΑΡΙΣΑ

Η πρώτη Λαπαροσκοπική Κυστεοπροστατεκτομή στην Ουρολογική Κλινική του Γ.Ν. Λάρισας

Η 17η Απριλίου αποτελεί ημερομηνία ορόσημο για την Ουρολογική κοινότητα της 5ης Υ.Πε., καθώς στην Ουρολογική Κλινική του Γ.Ν. Λάρισας πραγματοποιήθηκε με πλήρη επιτυχία η πρώτη λαπαροσκοπική κυστεοπροστατεκτομή σε νοσοκομείο της περιοχής.

Η ομάδα των ιατρών της Ουρολογικής Κλινικής με επικεφαλής το Διευθυντή κ. Σκριάπα και με τη συνεργασία του αναισθησιολογικού τμήματος και του νοσηλευτικού προσωπικού του χειρουργείου, έφεραν εις πέρας μία από τις πιο πρωτοποριακές και σύγχρονες χειρουργικές επεμβάσεις, για την αντιμετώπιση του καρκίνου της ουροδόχου κύστης. Η μετεγχειρητική πορεία του ασθενούς ήταν άριστη και ο ασθενής εξήλθε την 5η μετεγχειρητική ημέρα.


Η λαπαροσκοπική κυστεοπροστατεκτομή είναι μια ελάχιστα επεμβατική χειρουργική μέθοδος αντιμετώπισης του μυοδιηθητικού καρκίνου της ουροδόχου κύστης, παρέχοντας το βέλτιστο ογκολογικό αποτέλεσμα με την ελάχιστη δυνατή χειρουργική τομή, μειώνοντας παράλληλα το χρόνο νοσηλείας του ασθενούς.